..

..

ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาและการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิ BCL ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข

2 ตุลาคม 2563 ศน.สุพร ธรรมบรรเทิง, ศน.จำรัส อุดมศักดิ์และ ศน.ภัทรภร ภูวงศ์ ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาและการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิ BCL ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภอห้วยแถลง