..

..

ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

29 กันยายน 2563 ศน.พยอม รัตนาภรณ์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนครราชสีมา