..

..

กิจกรรมเปิดงาน “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

5 สิงหาคม 2563 รอง ผอ.สพป. นม. 2 นายนิติธร ทองภูบาล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ศน.วสันต์ กันยุบล ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ ศน.ทรงพร เสาแก้ว เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมเปิดงาน “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” ณ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก อ. หนองบุญมาก ตั้งแต่เวลา 18.00 น.