..

..

ร่วมสังเกตการณ์กับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ในการประชุม Conference

31 กรกฎาคม 2563 ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม Conference ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ที่มีปฏิทินเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ดำเนินรายการ ณ ที่ตั้ง ห้องประชุมวิทยพัฒน์ ดำเนินการร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล