..

..

สังเกตการณ์การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 กิจกรรม PLC ณ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน

28 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต2 เข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 กิจกรรม PLC ณ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อำเภอห้วยแถลง โดย ผศ.สุวัฒน์ ผาบจันดา มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21