..

..

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายความเคารพ และจุดเทียน ชัยมงคล ณ หอประุชุม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา