..

..

ร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด best practice ปฐมวัย

24ก.ค. 63 ศน.ภัทรภร ภูวงศ์ และ ศน.ทรงพร เสาแก้ว ร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด best practice การจัดการศึกษาปฐมวัย > ณ ห้องประชุม ราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13