..

..

ประชุม VDO Conference โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

12 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ และนาย คณิศร ท้าวนอก มาร่วมรับฟังการประชุม VDO Conference โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่โรงเรียนบ้านละกอ และ ศน.จิดาภา โลหะพงษ์พันธ์ ประชุม VDO Conference ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก