..

..

ประชุมเตรียมการรับคณะติดตามนโยบายตามคำสั่งรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์

9 กุมภาพันธ์ 2564 นายภิญโญ กันหา รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับคณะติดตามนโยบายตามคำสั่งรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ผอ.รร.บ้านละกอ ผอ.รร.บ้านหนองบัวโคก และ ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน