..

..

เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับคณะติดตามนโยบายตามคำสั่งรัฐมนตรี (รร.คุณภาพของชุมชน)

8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นม.2 ได้มอบหมายให้นายภิญโญ กันหา รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับคณะติดตามนโยบายตามคำสั่งรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1