..

..

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถาน ศึกษาพระราชทานโรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม

21 มกราคม 2564 ศน.วสันต์ กันยุบล ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถาน ศึกษาพระราชทานโรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม จังหวัดสุรินทร์