..

..

ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (13/01/64)

13 มกราคม 2564 นางสาวภัทรภร ภูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.2 ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ราย