..

..

ประชุมเตรียมพร้อมสถานศึกษาพระราชทาน

12 มกราคม 2564 ศน.วสันต์ กันยุบล ร่วมประชุมเตรียมพร้อมสถานศึกษาพระราชทาน ณ โรงเรียนเทียมนครวิทยา