..

..

ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง

12 มกราคม 254 ศน.สุทินธรณ์ ปานวัชราคม ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์ ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง https://youtu.be/zdPCJiPHEUk ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา