..

..

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพม.28

6 มกราคม 2564 ศน.วสันต์ กันยุบล ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพม.28 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ