..

..

ร่วมประชุมแผนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา

5 มกราคม 2564 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สฟป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้นางสุพร ธรรมบรรเทิง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมแผนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา