..

..

ร่วมการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

28 ธ.ค. 2563 ศน. นายธานินทร์ ขุนนนท์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นม.2 เพื่อเข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมอาเซียน กศจ. นครราชสีมา