..

..

ประเมิน เตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม (28/12/63)

28 ธันวาคม 2563 ศน.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ณ โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว ศูนย์โชคชัย 1
28 ธันวาคม 2563 ศน.จิดาภา โลหะพงษ์พันธ์ ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก, บ้านหนองยาง, โนนตาวิทย์, บ้านกรูด และสมบูรณ์วัฒนา ศูนย์เครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ 1
28 ธันวาคม 2563 ศน.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ประเมินครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย สอนชั้นปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก ศูนย์จักราช 1
28 ธันวาคม 2563 ศน.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ประเมิน และพัฒนาครูผู้ช่วย อย่างเข้ม รร.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สังเกตการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์จักราช 2

28 ธันวาคม 2563 ศน.วสันต์ กันยุบล ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด, โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก