..

..

การประชุมบรรณาธิการกิจเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน”

28 ธันวาคม 2563 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการของ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ในการบรรณาธิการกิจเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงาน” ณ ห้องประชุมนกยูง 2 โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา