..

..

ร่วมประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์ นครราชสีมา

25 ธันวาคม 2563 ศน.คณิศร ท้าวนอก ร่วมประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์ นครราชสีมา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา