..

..

ร่วมพิธีเปิด-พิธีปิดในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอโชคชัย “กระโทกเกมส์ครั้งที่ 2”

25 ธันวาคม 2563 นายพิเชษฐ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ศน.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ ศน.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ คณะผู้บริหารอำเภอโชคชัย เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิด-พิธีปิดในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอโชคชัย “กระโทกเกมส์ครั้งที่ 2” ชมและเชียร์การแข่งขันกีฬากระโทกเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย