..

..

วิพากษ์ และปรับปรุงเครื่องมือนิเทศติดตาม โครงการ “ตามไปดูครูทำงาน”

23 ธันวาคม 2563 นายพิเชษฐ์ นนพละ ผอ.สพป.นครราชสีมา ดร.ไพฑูรย์ การเพียร นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายทั้ง 17 ศูนย์ ร่วมกันวิพากษ์ และปรับปรุงเครื่องมือนิเทศติดตาม โครงการ “ตามไปดูครูทำงาน” ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี