..

..

ประชุมจัดทำเครื่องมือ นิเทศ ติดตาม โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน และ VDO Conference การจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ

16 ธ.ค. 63 การประชุมจัดทำเครื่องมือ นิเทศ ติดตาม โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน และ ประชุม VDO Conference การจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สพป.นครราชสีมา เขต 2