..

..

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง

7 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี