..

..

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ จุดประชุม ทั้ง 5 อำเภอ

3 ธันวาคม 2563 13.00 น. จุดประชุมจักราช ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 (นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุม)
09.00 น. จุดประชุม อ.เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระพุทธ
(นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุม)
09.00 น. จุดประชุม อ.โชคชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านด่านเกวียน
(ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุม)
09.00 น. จุดประชุม อ.หนองบุญมาก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
(นางสาวดวงนภา ขาวสุข รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุม) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์และหัวหน้ากลุ่มงาน
09.00 น. จุดประชุม อ.ห้วยแถลง ณ ห้องประชุม 70 ปี โรงเรียนบ้านหินดาด
(นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุม)